تخصصی‌ترین مرکز آسیب‌ شناسی گفتار و زبان در استان گیلان

ما تمامی خدمات گفتاردرمانی را ارائه می دهیم

ارزیابی اولیه و تعیین سطح افراد مبتلا به اختلال گفتار وزبان و برنامه‌ریزی درمان و هدایت و كنترل صحیح این برنامه درمانی همراه با مشاوره و راهنمایی خانواده‌ها و تسهیل سیستم حسی - عصبی، مهارت های پایه‌ای گفتار ازجمله جویدن، بلعیدن و بطور كلی تحرك و كارآئی اندامهای گفتاری و افزایش مهارت های پایه و توان شناختی و افزایش مهارت های ارتباطی با استفاده از روش های مختلف رفتاری، شناختی و زبانشناختی...

مشاهده تمامی خدمات ارائه شده

image-divider

ژورنال‌کلاب چیست؟

ژورنال‌کلاب یک برنامه آموزشی جهت فهم و درک اصولیِ کلیِ عملکرد برپایه شواهد و افزایش مهارت‌های ارزیابی نقادانه است.
ژورنال‌کلاب به عنوان یک جلسه آموزش که در آن تعدادی افراد به بحث درباره مقالات روز می‌پردازند، تعریف شده است.

ژورنال‌کلاب‌های کلینیک خانزاده

درباره ما

Our team of highly trained professionals uses the latest healing technologies to restore you to pain-free health, quickly and easily. We thoroughly evaluate & treat all of the contributing root factors related to your issue. This includes, but is not limited to, your work and home stressors, overall body condition, nutrition, genetic & postural habits, emotional connections and patterns that are held in your muscles

زهرا خانزاده

سوالات خود را از ما بپرسید

ویژگی‌های ما

درمان شخصی
You will receive a full individualized treatment
محیطی آرامش بخش
Our clinic feels like a comfortable health & fitness center
درمانگران با مجوز
Your treatment will be performed by only licensed therapists
گروه درمانی
We will work closely with all your health practitioners
کارکنان باتجربه
Our therapists are trained and certified in therapy technique
اهداف درمانی
Setting goals is the best way to enjoy a successful outcome

همکاران ما

جهت گرفتن وقت ویزیت با ما تماس بگیرید
همکاران بخش پذیرش مراجعین از پاسخگویی به شما خوشحال خواهند شد.

آخرین اخبار و مقالات

Find out the latest news about our Physiotherapy Clinic and information about all your Physiotherapy and health related needs. 

We are always happy to hear what you have to say so be sure to leave a comment.

کانال خبری کلینیک خانزاده

Client Testimonials

بیمه درمان تکمیلی

با توجه به اینکه بیمه های درمانی خدمات گفتاردرمانی را پوشش نمی دهند بسیاری از بیمه های درمان تکمیلی بخشی از خدمات گفتاردرمانی را پوشش می دهند. با توجه به سابقه مراجعینی که برای بیمه های درمان تکمیلی خود فاکتور گرفته اند بیمه های درمان تکمیلی معرفی شده در این لیست خدمات گفتاردرمانی را پوشش می دهند. اگر بیمه تکمیلی شما در لیست نبود حتما از بیمه خود سوال کنید.

بیمه تکمیلی درمان ایران
بیمه تکمیلی درمان البرز
بیمه تکمیلی درمان آتیه سازان حافظ
بیمه تکمیلی درمان دانا
بیمه تکمیلی درمان ایران
بیمه تکمیلی درمان البرز
بیمه تکمیلی درمان آتیه سازان حافظ
بیمه تکمیلی درمان دانا
بیمه تکمیلی درمان ایران
بیمه تکمیلی درمان البرز
بیمه تکمیلی درمان آتیه سازان حافظ
بیمه تکمیلی درمان دانا
بیمه تکمیلی درمان ایران
بیمه تکمیلی درمان البرز
بیمه تکمیلی درمان آتیه سازان حافظ
بیمه تکمیلی درمان دانا