تخصصی‌ترین مرکز آسیب‌ شناسی گفتار و زبان در استان گیلان

خبر: مراقب سندروم خستگی صدا باشید

سندرم خستگی صوتی مشکلی است که در صورت رعایت برنامه بهداشت و سلامت صدا به آسانی می‌توان از وقوع آن پیشگیری کرد. از سویی دیگر در صورت ابتلا و عدم اقدام به موقع برای درمان، عوارضی از جمله احتمال تغییر رنگ صدا برای همیشه وجود خواهد داشت.

ادامه مطلب