تخصصی‌ترین مرکز آسیب‌ شناسی گفتار و زبان در استان گیلان

اهداف ژورنال کلاب

اهمیت ژورنال کلاب
توانایی ارزیابی نقادانه مقالات و به کارگیری دانش کسب شده از مطالعه آنها در طبابت روزمره بالینی از اجزای کلیدی آموزش پزشکی مداوم می باشد. ژورنال کلاب یک سنتی، دیرینه برای یادگیری جدیدترین دانش پزشکی و آموزش مهارت‌های ارزیابی نقادانه است.

اهداف اصلی ژورنال کلاب
با انفجار موجود که در تعداد مجلات علمی - تخصصی در دنیا رخ داده است، دیگر به روز نگه داشتن اطلاعات و خواندن تمام مقالات موجود امری غیر واقعی بوده و موجب شده است که هدف ژورنال کلاب تا حدودی به سوی ارتقای مهارت‌های بالینی مبتنی بر شواهد و آموزش ارزیابی نقادانه تغییر جهت دهد.
امروزه عقیده بر آن است که آموزش مهارت‌های بالینی مبتنی برشواهد، نمی بایست در ژورنال کلاب‌ها محصور و ایزوله بماند. بلکه باید در سایر عرصه‌های آموزش بالینی مانند آموزش در بخش‌های ارزیابی و درمان نیز به گونه‌ای تلفیق یافته و با کار روزمره عملی، آموزش داده شود.

ژورنال کلاب چیست؟

تاریخچه ژورنال کلاب
احتمالاً نخستین جلسات ژورنال کلاب در سال های 1835 تا 1854 (میلادی) در زمان آقای پاژت برگزار گردید.
گرچه در برخی منابع آمده است که نخسیتین ژورنال کلاب پزشکی ثبت شده مربوط به آقای ویلیام اسلر در سال 1875 می باشد که اساساً ژورنال کلاب را به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی آسان تر به مجلات غیر قابل دسترس توصیف می کرده است.

تعریف ژورنال کلاب
یک برنامه آموزشی جهت فهم و درک اصولی کلی عملکرد بر پایه شواهد و افزایش مهارت‌های ارزیابی نقادانه است.
ژورنال کلاب به عنوان یک جلسه‌ی آموزش که در آن تعدادی افراد به بحث درباره‌ی مقالات روز می‌پردازند؛ تعریف شده است.
چارچوب ژورنال کلاب، یادگیری بر پایه حل مشکل است که در آن تعاملی ساختار یافته با شنوندگان برقرار می‌شود.

روند کار کلینیک خانزاده

با توجه به برنامه‌های آموزشی - درمانی مورد نیاز در مهارت‌های بالینی مبتنی بر شواهد، سعی شده تا عناوین کار بالینی، بصورت مشخص و مدون برای برگزاری ژورنال کلاب‌های کلینیک خانزاده در نظر گرفته شود.
برای برگزاری جلسات ژورنال کلاب سعی شده است تا از تلفیق درمانگران و دانشجویان استفاده شود، تا آشنایی با چالش های هر مبحث از درمان به گونه‌ای درست صورت گرفته و نحوه کار بالینی صحیح و مبتنی بر شواهد و روش درمان انتخابی آن مورد بحث قرار گیرد.
ژورنال کلاب‌های کلینیک خانزاده، علاوه بر بالا بردن سطح دانش روز جامعه و درمانگران، باعث ارائه صحیح خدمت به مراجعین نیز می‌گردد.
عناوین ژورنال کلاب‌های انتخاب شده هر ماه از طریق صفحه ژورنال کلاب وب‌سایت کلینیک خانزاده و کانال تلگرام کلینیک خانزاده اطلاع رسانی می‌شود و سپس در روز مقرر، از طریق صفحه اینستاگرام کلینیک خانزاده پخش زنده می‌شود. برنامه تا ۲۴ ساعت در اینستاگرام قابل مشاهده بوده و پس از مدتی ویدئوی جلسه مربوطه و فایل‌های مرتبط آن در وب سایت کلینیک خانزاده قرار داده می‌شود، تا در دسترس همگان قرار گیرد.

چشم انداز ما

از آنجا که بیان واضح اهداف یک تجربه ی یادگیری، مرحله ی مهم از یاد دادن است ، باید از ابتدا، برای جلسات ژورنال کلاب که می خواهیم برگزار نماییم ،هدف یا اهداف روشن تعریف و مشخص کنیم .

چشم انداز کلینیک خانزاده برای برگزاری جلسات ژورنال کلاب به قرار زیر می‌باشند

  1. یاد دادن مهارت های ارزیابی نقادانه
  2. تاثیر بر روی کار بالینی
  3. به روز نگه داشتن اطلاعات بالینی و درمانی
  4. ارتقای مهارت‌های بالینیِ مبتنی بر شواهد
  5. آموزش نحوه انجام پژوهش
  6. آموزش مداوم مهارت‌های درمانی
  7. به روز نگهداشتن سطح علمی درمانگران و خانواده‌ها

image-divider