تخصصی‌ترین مرکز آسیب‌ شناسی گفتار و زبان در استان گیلان

خبر: کم شنوایی رایج ترین آسیب حسی مادرزادی در نوزادان

دکتر فاطمه حیدری گفت: حیدری رایج ترین آسیب حسی مادرزادی در نوزادان، کم شنوایی حسی-عصبی است؛ از این رو والدین باید با آگاهی از این موضوع نسبت به غربالگری شنوایی فرزندان خود به موقع اقدام کنند.

ادامه مطلب